قابل توجه : به اطلاع کاربران گرامی سایت تبلیغاتی کسب و کار میرساند این سایت هیچگونه تماس تلفنی و یا پیامکی از هیچ شماره تلفنی و تحت هیچ عنوانی با کاربران خود برقرار نمی کند و شماره تلفن معرفی شده درسایت فقط بمنظور دریافت پیامک های اضطراری از کاربران بوده  و تنها پُل ارتباطی سایت با کاربران خود پست های الکترونیکی زیر بدون هیچ کم و کاستی می باشد :

ads@kasbvakar.ir   و  info@kasbvakar.ir   و   support@kasbvakar.ir

 همچنین سایت تبلیغاتی کسب و کار برای فروش و پذیرش آگهی هیچ نمایندگی درجایی نداشته وهیچ شخصی را برای اینکار به هیچ محلی اعزام نخواهد نمود.

مراقب ترفندهای کلاهبرداران اینترنتی و پیامکی باشید.