باطلاع کاربران محترم سایت می رساند که بدلیل وجود مشکل دربخش ثبت نام و همچنین ثبت آگهی ویژه بصورت رایگان درهفته وحدت، این مهلت به مدت یک هفته دیگر یعنی تا ساعت 24 روز هجدهم دیماه تمدید گردید.کاربران محترم سایت می توانند در این مهلت یک هفته ای تعداد یک آگهی ویژه ستاره دار برای هرایمیل ثبت شده برای خود به ثبت برسانند.بدیهی است که متناسب با تعداد آگهی های ثبت شده، هراندازه ثبت این سری آگهی ها دیرتر صورت بگیرد ممکن است از ستاره های کمتری نیز برخوردار باشد.امید است کاربران گرانقدر سایت از این فرصت بخوبی بهره مند بشوند.