کاربران محترم بدنبال گزارش مشکل دربخش ثبت نام سایت بلافاصله تیم پشتیبانی درصدد پیداکردن علت مشکل و رفع آن شدند وسرانجام سایت را راه اندازی مجدد کرده ومشکل را رفع نمودند .

از شکیبایی شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزاریم.