تخفیف صد درصدی برای ثبت آگهی های ویژه

ستاره های روز پدر طرحی تشویقی است که سایت تبلیغاتی کسب و کار بمناسبت خجسته میلاد امیرمؤمنان حضرت علی (ع) و روز پدر برای کاربران قدیمی و جدید خود ارایه نموده است .بموجب این طرح از تاریخ پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه  لغایت چهارشنبه هشتم  بمدت یک هفته کلیه کاربران عزیزی که در سایت تبلیغاتی کسب و کار اقدام به ثبت آگهی تبلیغاتی ویژه نمایند از تخفیف صد درصدی عیدانه روز پدر برخوردار خواهند شد.

این تخفیفات برای آگهی های ویژه تا چهارستاره فقط به نوع پلان خریداری شده توسط کاربران  و در آگهی های 5 تا 8 ستاره به مدت زمان نمایش آن آگهی تعلق خواهد گرفت.بعنوان مثال کاربری که یک آگهی ویژه پنج ستاره یکماهه ثبت نماید، سایت کسب و کارآگهی مربوطه را بعنوان یک آگهی ویژه دوماهه و کاربرانی که آگهی ویژه یک الی چهار ستاره ثبت نمایند سایت کسب و کار ستاره آگهی آنها را به تعداد دوبرابر ثبت خواهد نمود.بدیهی است درصوت تمایل ثبت کنندگان آگهی های 1 تا 4 ستاره نیز می توانند ازطریق پنل کاربری خود ضمن ارسال یک پیغام به مدیریت سایت بجای دوبرابرشدن ستاره ها دوبرابرشدن مدت زمان نمایش آگهی خود را تقاضا نمایند،در اینصورت سایت کسب و کار گزینه پیشنهادی کاربر را اعمال خواهد نمود.

همچنین بمیمنت این مناسبت فرخنده تمامی آگهی های رایگان سایت ازتاریخ امروز برای مدت سه ماه دیگر تمدید گردیدند.ضمناً مدت 15 روزبرتاریخ نمایش آگهی های ویژه ثبت شده درسایت نیزافزوده خواهد شد.

امیدست کاربران محترم سایت تبلیغاتی کسب و کارفرصت را غنیمت شمرده ودر مهلت تعیین شده نسبت به ثبت آگهی های ویژه اقدام نمایند.