یکی ازشیوه های رایج ومتداول کنونی درهمه کشورها،پرداخت هزینه ی خرید کالا وخدمات به روش پرداخت برخط (آنلاین) می باشد.علت متداول بودن این روش خرید، سهولت وهمچنین سرعت درانجام آن میباشد.کاربران اینترنتی با استفاده ازدرگاه پرداخت بانکی قادرخواهند بود بدون مراجعه حضوری به بانک ها و یا دستگاه های خودپرداز وماندن درصفوف نوبت واتلاف وقت ، درخانه ویا درمحل کارخود ازطریق اینترنت وارد حساب کاربری خود شده وپس ازثبت سفارش وتکمیل فرآیند خرید به درگاه بانکی سایت هدایت گشته و پس از پرداخت هزینه مربوطه ودریافت رسید پرداخت و کدرهگیری معتبربا آرامش خاطرخرید خودرا انجام بدهند.