قابل توجه کاربران محترم سایت

طبق آخرین گزارشات درگاه واسط پارس پال از دسترس خارج شده ودرحال حاضرامکان پرداخت آنلاین بانکی ازطریق این درگاه امکانپذیر نمی باشد.

کاربران عزیز درصورت تمایل به ثبت آگهی ویژه تا مرتفع شدن این مشکل می توانند پس از ثبت نام درسایت وثبت آگهی خود نسبت به انتقال اینترنتی به یکی از حساب ها ویا کارت های معرفی شده درسایت اقدام نمایند.  با تشکر : مدیریت سایت تبلیغاتی کسب وکار

تکمیلی : بدنبال ازدسترس خارج شدن درگاه واسط پارس پال،بلافاصله درگاه واسط زرین پال در سایت کسب و کارجایگزین گردید.